Saturday, July 9, 2011

Softdesk 8 Civil-Survey (AEC)

Các môđun Civil Survey Softdesk (khảo sát xây dựng Softdesk) là những công cụ thiết kế đắc lực. Khi nói bạn biết cách sử dụng các môđun Civil Survey Softdesk (khảo sát xây dựng) có nghĩa là bạn có thể hoàn thành một đề án thiết kế công trình xây dựng bằng các môđun khảo sát xây dựng (Civil Survey Modules).


Link download:
http://www.mediafire.com/?eqnj2mquend

No comments:

Post a Comment