Wednesday, July 20, 2011

Phần mềm Leica Geo Office

Leica Geo Office (LGO) là một phần mềm tổng hợp của Leica Geosystem. LGO hỗ trợ xử lý số liệu cả GPS, GNSS, TPS (Toàn đạc điện tử), và thủy chuẩn điện tử. LGO cũng gồm cả các tính năng cơ bản như bình sai lưới, chuyển đổi hệ tọa độ, tính khối lượng ... LGO cho phép bạn quản lý các dự án theo dạng tích hợp, không cần phải chuyển dữ liệu giữa các phân hệ khác nhau, kết quả tính toán tự cập nhật khi thay đổi tọa độ.
Download
Leica Geo Office v.7
http://www.mediafire.com/download.php?xaojmnj0mwi3k5r
http://www.surveyequipment.com/PDFs/Lgo_v7.zip
http://www.surveyequipment.com/PDFs/Lgo_v701_patch.zip

Leica Geo Office v.8
http://www.mediafire.com/download.php?e40y37mk8qu01oa
http://www.surveyequipment.com/PDFs/Lgo_v8.zip

Leica Geo Office v.8.1
http://www.mediafire.com/download.php?x141mqx3fvhmf91
http://www.mediafire.com/download.php?c3h4c7a6aeudwmz
http://www.mediafire.com/download.php?ea86va3dd526t6l

Từ phiên bản 8 trở đi, LGO sử dụng hệ thống bảo vệ FlexNet cộng với khóa cứng

0 nhận xét:

Post a Comment