Thursday, July 21, 2011

Hướng dẫn sử dụng Microstation trong việc thành lập bản đồ

Nội dung
1. Sử dụng các công cụ trong Microstation
2. Điều khiển cửa sổ hiển thị
3. Tạo các đối tượng trong Microstation
4. Thao tác sửa chữa các đối tượng
5. Tạo các đối tượng dạng text
6. Trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác

Download:

http://www.mediafire.com/?2t5r1vkqxy8qem9

0 nhận xét:

Post a Comment